VT Marketing - шаблон joomla Joomla
Bize Ulaşın:  +90 366 212 90 38   acarkenan@hotmail.com
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

 

♦ İş Güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
♦ İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
♦ İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
♦ Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
♦ Eğitim Planı hazırlamak
♦ İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
♦ Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
♦ Risk Değerlendirmesi yapmak
♦ Acil Durum Planı hazırlamak
♦ Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
♦ İç Yönetmelik hazırlamak
♦ İş kazası sonrasında Kaza Kök Neden Analiz Formunu düzenlemek
♦ Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
♦ Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
♦ Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
♦ Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
♦ Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
♦ Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
♦ Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
♦ Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
♦ Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
♦ Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
♦ Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
♦ İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
♦ Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
♦ Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek